Elementhus

Fördelar med elementhus:

Man kan bygga året runt och på valfri terräng samt även utföra komplicerade arkitekturlösningar.
Kort byggtid.
Utmärkta värmeisoleringsegenskaper av konstruktioner vid relativt tunna väggar.
Lätta konstruktioner reducerar belastningen av byggnadsgrunden vilket möjliggör att uppföra hus på olika typer av mark och avsevärt minska arbetskostnaden.
Ett hus med trästomme är stabilt och påverkas inte av skiftningar i husgrunden pga varierande årstider.
Interiörarbeten blir relativt enkla. En stombyggnad har alldeles raka vägg-, golv- och innertaksytor tack vare husets konstruktion. Anslutningar mellan vägg och golv samt vägg och innertak är perfekt utförda.
Alla ledningar – elledningar samt värme-, vatten-, avlopps- och ventilationsledningar – är dolda i stommens konstruktion.
Flexibla användningsmöjligheter av takstolar i trä möjliggör att välja alla slags spännande designlösningar för yttertaket.
Yttertakets isolering och takmaterialen väljs enligt kundens önskemål och budget.
Tekniken möjliggör att bygga mansardvåningar vid plantak vilket ger attraktiva arkitekturlösningar, ökar boytan och är mer ekonomiskt.
Huset sätter sig inte och interiörarbeten kan utföras direkt efter montaget. Utvändigt kan huset kläs med tegel, natursten eller konstgjord sten, metall- eller plastpaneler alternativt träpaneler av valfri typ, fasaden kan utföras i Blockhaus-stil, putsas eller målas, man kan ge huset ett unikt utseende med olika pelare och pelarhuvud eller andra fasadelement. Med tanke på dagens teknik är designmöjligheterna inomhus helt obegränsade. Huset kan designas med valfri arkitekturstil eller färglösning enligt kundens önskemål.
Sådana hus kan förses med valfritt uppvärmnings- och rökkanalsystem (kaminer, ugnar osv.)
Stombyggnader kännetecknas av en bra balans mellan värmeisolering, ångisolering och väggarnas luftgenomsläpplighet. Virket behandlas med antiseptiska medel och svampbekämpningsmedel mot röta och svamp som angriper trä vilket gör huset mer hälsovänligt.