Elementmajad

Elementmaja eelised:

Ehitada saab igal aastaajal, ükskõik millisel maastikul ja mis tahes arhitektuurilise keerukusastme tingimustes.
Ehituse kiire käik.
Konstruktsioonide eeskujulikud soojusisolatsiooniomadused suhteliselt õhukeste seinte juures.
Kergkonstruktsioonid vähendavad koormust vundamendile, mis võimaldab ehitada maju erinevatel pinnastel ja piirata oluliselt tööde maksumust.
Karkassmaja on kindel ega karda vundamendi aastaaegade vahetumisest põhjustatud nihkeid.
Viimistlustööde suhteline lihtsus. Karkassmajade seinade, põrandate ja lagede pinnad on ideaalselt sirged juba maja konstruktsioonist tulenevalt. Seinade/põrandate ja seinade/lagede liitenurgad on ideaalsed.
Kõik kommunikatsioonid: elektrijuhtmed, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorustikud – peidus karkassi konstruktsiooni sees.
Puitsarikate universaalsus lubab otsustada katuse rajamisel ükskõik millise huvitava disainilahenduse kasuks.
Katusekatte isolatsioon ja valmistusmaterjalid valitakse vastavalt tellija eelistustele ning rahalistele võimalustele.
Tehnoloogia lubab ehitada lamekatustele mansardkorruseid, mis võimaldab lisaks maja arhitektuurilise veetluse tõstmisele luua täiendava elamispinna ning on säästlikum
Majad ei vaju ja võimaldavad teostada viimistlustöid kohe peale kokkupanekut. Väljastpoolt võib maja vooderdada telliste, loodus- või tehiskiviga, metall- või plastvoodripaneelidega, kõikvõimaliku puitvooderdisega, blokhaus-stiilis, viimistleda dekoratiivkrohvi või värviga, anda kordumatu ilme erinevate sammaste, kapiitlite või muude pealiselementide abil. Siseviimistluses puuduvad tänapäeva tehnoloogiaid arvestades igasugused piirangud. Võimalik on maja kohandamine ükskõik millise teile meeldiva arhitektuuristiili või värvilahendusega.
Niisugust maja võib varustada ükskõik millist liiki kütte- ja suitsuärastussüsteemidega (kaminad, ahjud jne.)
Karkassmajades on saavutatud mõistlik kooskõla soojusisolatsiooni, auruisolatsiooni ja seinte õhuläbilaskvuse vahel. Puitu töödeldakse antiseptiliste ja antipüriitsete vahenditega mädaniku ning puitu lagundavate seente vastu, see mõjub positiivselt inimese tervisele.